Badge's zijn onderweg!

Door allerlei problemen rond toegang tot de lokalen van de club, alsook enkele incidenten die  kunnen leiden tot problemen rond de veiligheid van onze kinderen werd door bestuur beslist over te gaan tot het installeren van een badge-systeem.

Deze badges vervangen de huidige sleutels. Het zal dus noodzakelijk zijn een badge te bekomen. Enkel kinderen onder 12 vormen hier een uitzondering op. 


Het badge-systeem laat ons toe flexibel om te springen met toegangsrechten, alsook naderhand na te gaan wie wanneer in de club is geweest.
Deze gegevens zullen niet gebruikt worden om statistieken aan te leggen van personen. De gegevens kunnen enkel en alleen opgevraagd worden door clubbestuur en dit enkel bij veiligheidsproblemen en/of incidenten die zich hebben voorgedaan. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om annoniem het gebruik van de infrastructuur in kaart te brengen.

Voor loods en clubhuis vormt deze aanpassing geen verschil in gebruik. De eerste opent de deur met badge (ipv sleutel) de laatste sluit met badge.

Voor de kleedkamers is er wel een verschil in gebruik. Het zal niet langer mogelijk zijn de kleedkamer te betreden zonder badge. Dit wil zeggen dat iedereen, ook kinderen en jongeren, een badge nodig hebben. Voor -12 jarigen is er mogelijkheid te werken met badge via trainer of ouders gezien we beseffen dat het beheer van een badge voor jonge kinderen niet evident is. Trainers zullen evenwel niet tot in den treure deuren openen. Bij aanvang en eindigen training 1x voor de groep. Niet langer omdat men z’n sokken vergeten is, of z’n lievelings-zonnebril,…

Voor de badge is er keuze tussen een klassieke badge die als sleutelhanger gebruikt kan worden, of een badge ingebouwd in armband.
De waarborg voor bekomen van badge bedraagt 25,00 euro. Bij verlies of diefstal wordt dit bedrag niet terugbetaald. Na beëindigen van lidmaatschap kan de waarborg teruggevraagd worden mits inleveren van de badge.

De badge is persoonlijk en mag niet zomaar uitgeleend of gewisseld worden.
Bij verlies van badge kan de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal indien de badge nog gebruikt wordt door een “oneerlijke vinder” (VB: uw badge wordt gestolen in de kleedkamer van de fitnessclub. De dief gebruikt de week erop de badge om in te breken in de kleedkamers tijdens een training en enkele portefeuilles te stelen). Het is dan ook van groot belang dat verlies van badge onmiddellijk gemeld wordt zodat de badge geblokkeerd kan worden.  
Blokkeren/activeren kan op eenvoudige manier in ons systeem. Beter een keer teveel dan te weinig.

Bij niet tijdig betalen van lidgeld wordt de badge geblokkeerd tijdens de maand februari van het eerstvolgende jaar.